Eerste paal brede school Hoog Dalem

Op dinsdag 1 december is de eerste paal voor de nieuwe brede school in Hoog Dalem geslagen. De hoofdrol bij deze feestelijke handeling was weggelegd voor kinderen van Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke basisschool De Regenboog en onze Montessorischool Hoog Dalem. Met een symbolische opblaashamer haalden kinderen elkaar op bij de diverse locaties en renden gezamenlijk naar de bouwlocatie. Ter plaatse mochten de kinderen de eerste paal beschilderen en samen met wethouder Ro van Doesburg het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. De planning is dat Brede school Dalemplein eind 2021 in gebruik wordt genomen.

De brede school vormt een waardevolle toevoeging aan Gorinchem-Oost als plek voor onderwijs, sport en ontmoeting. Het wordt een brede voorziening met hoogwaardige faciliteiten voor onderwijs en opvang in de wijk. Er komt een multifunctioneel buitensportveld en in het gebouw een sportzaal en een buurthuis, waardoor het gebouw ook gebruikt zal worden door sportverenigingen en bewoners in de wijk. De schoolbesturen Stichting OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) zijn de partners die deelnemen in de nieuwe school.

Samenwerking met betrokken partijen en de wijk

De partners in de brede school zijn zeer te spreken over de samenwerking. Er is een gezamenlijke visie vastgesteld en samen is bepaald hoe het gebouw aan het Dalemplein eruit moest komen te zien. In de brede school kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar groeien en leren. Het kind en de samenwerking met de wijk worden door alle betrokken partijen centraal gesteld.

Doorlopende leerlijn

De brede school biedt met de korte lijnen de mogelijkheid om de kinderopvang naadloos aan te laten sluiten op het onderwijsaanbod van de beide basisscholen. Het motto ‘Samen kunnen groeien’ komt terug in de doorlopende leerlijn van de SKG. Juliëtte Haarsma vertelt: "Wij bieden voorschool en naschool aan, waardoor kinderen al vroeg leren, groeien in hun taalontwikkeling en hun talenten ontwikkelen.” Gerda Mulder van de Montessorischool vult aan: “De stap om van de kinderopvang naar de basisschool te gaan, is in een brede school voor kinderen een stuk kleiner. Kinderen kennen het gebouw en vaak hebben ze de leerkrachten ook al wel eens gezien.” Ton Bavinck van stichting LOGOS: “We doen veel samen in de brede school, maar niet alles. Ouders moeten namelijk ook iets te kiezen hebben als het gaat om een passende basisschool. Ze kunnen binnen deze vertrouwde omgeving een keuze maken voor onze basisschool De Regenboog of voor Montessorischool Hoog Dalem.” Saskia van Willigen van Montessorischool Hoog Dalem: “Met Montessorionderwijs komen wij tegemoet aan een behoefte in de wijk en de regio. Dit bleek uit een eerdere enquête die we onder ouders hebben gehouden. Bij Montessori help je het kind dingen zelf te doen, wanneer het eraan toe is. Het kind is leidend in de ontwikkeling en de leerkracht is motivator en inspirator.”

 

Sportzaal en buurthuis

Met de brede school wordt de verbinding met de wijk gezocht. Niels den Dekker, beleidsmedewerker Sport gemeente Gorinchem: “De sportzaal in de brede school is een aanwinst voor Gorinchem Oost. Een plek om te trainen, officiële wedstrijden te spelen en een plek om elkaar te ontmoeten. Basketbalvereniging GOBA en handbalvereniging Achilles willen in samenwerking met de gemeente in de avonduren de kantine inzetten als ontmoetingsruimte voor iedereen. Ton Bavinck: “Als de sportzaal en het buurthuis door de buurt worden gebruikt, wordt het community gevoel versterkt. Wij willen kinderen het gevoel geven dat ze, ondanks dat ze op een andere school zitten, toch bij elkaar horen. Ze zijn tenslotte allemaal kinderen van brede school Dalemplein.” De gemeente wil graag dat buurthuis Dalemplein een veilige en vertrouwde plek wordt voor inwoners. Een plek waar buurtbewoners een actieve rol krijgen, want er is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan kaartclubs, taalles, een huiswerkklas of informatieavonden. Het aanbod zal worden afgestemd op de behoefte van de wijkbewoners. Daarom wordt binnenkort een enquête in de wijk gehouden om deze behoeften in kaart te brengen.