Aannemer voor brede school in Hoog Dalem bekend

In Hoog Dalem wordt de nieuwe brede school Dalemplein gerealiseerd. De planning is dat deze brede school eind 2021 in gebruik genomen wordt. Vanuit Stichting OVO zal de Montessori basisschool naar dit gebouw verhuizen.

De aannemersselectie is inmiddels gemaakt, een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze brede school. Gemeente Gorinchem stelde het volgende persbericht op:

 

Gemeente kiest aannemers voor brede school in Hoog Dalem

Voor de aannemersselectie is een Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. De opdracht is gegund aan een drietal aannemers: Burgland Bouw voor de bouwkundige werkzaamheden, Willems Uden voor de werktuigbouwkundige zaken en Gabriëls Elektro voor de elektrotechniek. Aannemers met veel ervaring op het gebied van brede scholen.

Wethouder van Onderwijs, Ro van Doesbrug: “Dalemplein is een schoolvoorbeeld van samenwerking waar SKG, OVO, LOGOS, de wijk en de gemeente trots op mogen zijn. De school vormt een waardevolle toevoeging aan Gorinchem-Oost als plek voor onderwijs, sport en ontmoeting.”De nieuw te bouwen brede school wordt een brede voorziening met hoogwaardige faciliteiten voor onderwijs en opvang in de wijk. Er komt een multifunctioneel buitensportveld en in het gebouw een sportzaal en een buurthuis, waardoor het gebouw ook gebruikt zal worden door sportverenigingen en bewoners in de wijk.

Partners

De schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) zijn de partners die gaan deelnemen in de nieuwe school. Voor ouders is het op deze manier mogelijk te (blijven) kiezen voor openbaar of christelijk onderwijs dichtbij huis.

Aanbod

De bestaande peuteropvang en buitenschoolse opvang Hoog Dalem van SKG verplaatsen zich in 2021 naar de nieuwe brede school. SKG opent hier een nieuw kinderdagverblijf, Stichting OVO verzorgt het openbaar onderwijs en LOGOS het christelijk onderwijs. De drie partners kunnen in dit gezamenlijke gebouw hun samenwerking nog meer verdiepen en verbreden.

Bredescholen

Gorinchem maakt zich sterk voor brede scholen. Dit draagt bij aan het doel om elke leerling een optimale leeromgeving te bieden zodat ze zich in maximale zin kan ontwikkelen. In een brede school werken organisaties samen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, met de school als middelpunt. Zo kan een kind op een plek dichtbij huis terecht voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten na school; een belangrijke voorwaarde om de zogenaamde doorgaande leerlijn goed vorm te geven. De verbinding van voorschoolse educatie, in peuteropvang of kinderdagverblijven, naar vroegschoolse educatie levert in groep 1 en 2 leerlingen een betere ‘startpositie’ op voor groep 3. Dit heeft uiteindelijk voordelen voor de gehele schoolcarrière. Gorinchem telt vier brede scholen: Merweplein, Lingeplein, Schuttersplein en Gildenplein. Met de realisatie van Dalemplein voegt ze een vijfde toe aan het rijtje.