Montessori onderwijs

In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien. De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak van grondlegger Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’. Montessori werkt vanuit het principe dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leert een kind zo veel mogelijk in het eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen en met behulp van speciaal ontworpen montessorimaterialen.

Kinderen die Montessorionderwijs volgen, hebben weinig tot geen klassikale lessen. De leerlingen krijgen taken die ze op een bepaald tijdstip op de dag of in de week af moeten hebben. In een klas op een montessorischool zitten idealiter leerlingen van drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Volgens Montessori bevordert dit een harmonische ontwikkeling: een kind is eerst de jongste, dan de middelste en tenslotte de oudste van de klas. Als groeischool hechten wij ook groot belang aan de groepsgrootte en het pedagogisch klimaat van een groep, kijken wij per schooljaar wat mogelijk is. 

Maria Montessori

Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896. Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde zij wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria Montessori benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, Casa dei Bambini (‘huis der kinderen’). Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar de kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het “Casa dei Bambini” de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verdere verspreiding van het Montessori onderwijs over de hele wereld.

Montessorimateriaal

In het montessorionderwijs maken leerlingen gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen, die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Belangrijke eigenschappen van dit materiaal zijn:

  • Het lesmateriaal maakt direct duidelijk wanneer een kind iets fout heeft gedaan. Daardoor krijgt het kind de kans om zichzelf te evalueren en waar nodig te verbeteren.
  • Er staat steeds één vaardigheid centraal, bijvoorbeeld optellen.
  • Het lesmateriaal is gemaakt van natuurlijke materialen.
Lees verder over de onderbouw