Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. Het is dan ook de rol van de MR om mee te praten over verschillende onderwerpen, zoals het schoolplan, de begroting, de schoolgids, eventuele wijzigingen en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor een aantal van deze onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR, voordat er een besluit genomen wordt.

Aan het begin van het schooljaar 2023/2024 heeft de medezeggenschapsraad een start gemaakt voor Montessori Gorinchem. De MR bestaat uit:

-       Maartje van Houwelingen (leerkracht)

-       Janine van Vliet (ouder)

-       Chantal de Deugd (ouder)

Zij zullen zo’n zes keer per jaar bij elkaar komen om verschillende onderwerpen te bespreken. Gezamenlijk streven zij ernaar om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die op te vragen zijn bij de MR. Daarnaast zal de MR geregeld een update geven via de nieuwsbrief van de school.

De MR komt graag in contact met ouders. Als u als ouder graag een onderwerp wilt inbrengen of in de toekomst mee wil denken over bepaalde onderwerpen, dan kunt u contact met de MR opnemen via: mr.montessori@stichtingovo.nl.