Onze school

Vrijheid

In het montessori onderwijs spreken we van vrijheid in gebondenheid. Dit betekent dat een kind vrij is in het maken van een werkkeuze binnen gestelde kaders van individuele- en groepstaken. De vrijheid is zeker niet onbeperkt.

Rust

De voorbereide omgeving proberen we zo in te richten dat de kinderen geconcentreerd kunnen werken. Voorwaarden om taakgericht en geconcentreerd te kunnen werken is rust in het groepslokaal en in de gangen. Bij elke activiteit leren kinderen rekening te houden met anderen en dus hun omgeving.  Als kinderen gemotiveerd bezig zijn, ontstaat innerlijke rust; kinderen leren zo dat rust belangrijk is.

Vertrouwen

Opvoeding en goed onderwijs zijn van groot belang voor het kind en alleen mogelijk als school en gezin ‘op één lijn’ zitten en elkaar vertrouwen schenken. Het is in het belang van het kind, dat het gezinsmilieu en schoolmilieu op elkaar zijn afgestemd. Wederzijdse informatie-uitwisseling over de ontwikkeling en het welbevinden van jullie kind is daarom van grote waarde. 

Lees meer over Montessori onderwijs