Onze school

Vrijheid

In de Montessorischool spreken we van vrijheid in gebondenheid. Dit betekent dat een kind vrij is in het maken van een werkkeuze binnen gestelde kaders van individuele- en groepstaken. De vrijheid is zeker niet onbeperkt.

Rust

Om goed en geconcentreerd te kunnen werken, dient er rust te zijn in het groepslokaal en in de gangen. Bij elke activiteit leren kinderen rustig te doen en rekening te houden met anderen. Als kinderen gemotiveerd bezig zijn, ontstaat innerlijke rust; kinderen leren zo dat rust belangrijk is.

Vertrouwen

Opvoeding en goed onderwijs zijn van groot belang voor het kind en alleen mogelijk als school en gezin ‘op één lijn’ zitten en elkaar vertrouwen schenken. Het is in het belang van het kind, dat het gezinsmilieu en schoolmilieu op elkaar zijn afgestemd. Wederzijdse informatie-uitwisseling over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind is daarom van grote waarde. 

Lees meer over Montessori onderwijs