Schoolmaatschappelijk werker

Montessori Gorinchem werkt samen met het Sociaal Team Gorinchem. Het Sociaal Team is er voor iedereen in Gorinchem van 0 tot 100+ jaar. Ze bieden extra ondersteuning op gebied van: zorg, gezondheid, dagbesteding, gezin, opvoeding, wonen, werk en financiën of relaties. Op deze website vind je meer informatie: https://www.gorinchem.nl/zorg-en-ondersteuning/sociaal-team

Vanuit het Sociaal Team is Atie Bakker aan onze school verbonden als schoolmaatschappelijk werker. Je kunt via verschillende manieren in contact met haar komen. Via haar e-mail adres kun je haar direct benaderen met vragen rondom opvoeding of bijvoorbeeld wanneer je je zorgen maakt over dingen waar je kind tegenaan loopt zoals onzekerheid of angsten.

Het kan ook voorkomen dat wij in overleg met ouders Atie uitnodigen op school om gesprekjes met een kind te hebben onder schooltijd. Soms kan het voor een kind enorm helpend zijn om een korte periode hulp te krijgen bij iets waar hij/zij tegenaan loopt, bijvoorbeeld bij het sluiten van vriendschappen of een scheiding van ouders.

Met hulp van Atie bouwen we aan een brug tussen school en thuis.

E-mailadres Atie Bakker: atie.bakker@stgorinchem.nl,