De waarden

Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori zal Montessorischool Gorinchem voortdurend in ontwikkeling zijn. Het onderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit deze zeven waarden werken wij:

  1. Zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken, de voorbereide omgeving.
  2. De kans krijgen eigen talenten en interesses te ontwikkelen.
  3. Plezier hebben en houden in leren, alleen en samen met anderen.
  4. Eigen keuzes kunnen maken en plannen.
  5. Begeleiding krijgen die afgestemd is op wat je kan en wil.
  6. Positieve leerervaringen opdoen met aantoonbare goede resultaten.
  7. Een leven lang leren, je kunnen blijven ontwikkelen door de jaren heen.

Hoe we dat willen bereiken

Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Ieder ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, deze eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Het onderwijs sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en -behoeften van ieder individueel kind. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend actief op zoek zijn naar het potentieel en de onderwijsbehoeften van het kind en dan, na zorgvuldige observatie, voor elk kind individueel de maximale ontwikkeling stimuleren. We maken hierbij gebruik van een leerlingvolgsysteem om de kinderen op een doelgerichte en planmatige manier te kunnen volgen in hun ontwikkeling. 
Hier hebben wij de ouders als evenwaardige partners bij nodig. De zoektocht naar maximale kansen voor elk kind vraagt veel van de leerkrachtvaardigheden en competenties. We investeren daarom in scholing van onze leerkrachten om zo nog beter in te kunnen spelen op wat de kinderen van ons vragen.

Wat we belangrijk vinden

Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef en werkklimaat. Dit is zichtbaar in een kindvriendelijke, veilige, en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te onderzoeken en vooral veel samen te leren. De sfeer waarin wij met elkaar willen werken vraagt om vrijheid in gebondenheid. Er zijn duidelijke omgangsregels en afspraken die voor en door kinderen zijn opgesteld en die dagelijks met elkaar besproken worden door middel van 'wellevendheidslesjes'. We streven naar een vreedzame school, waarin elk kind zichzelf mag zijn en we kunnen leren van elkaars kwaliteiten. We zorgen goed voor onszelf, voor elkaar en onze omgeving.