Bij ons op school

Leren doe je overal en altijd, zowel op school als thuis. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met kinderen de omgeving in te gaan, om wat we hebben geleerd in de praktijk toe te passen. Dit noemen we in het Montessorionderwijs 'Kosmisch onderwijs'.

De voorbereide omgeving in de groep wordt dusdanig ingericht, dat de kinderen intrinsiek gemotiveerd worden te gaan ontdekken en leren. Wij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:

  • perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid);
  • waarnemen (werken met alle zintuigen);
  • motoriek;
  • taal en lezen;
  • rekenen en wiskunde (waaronder geometrie);
  • Kosmisch onderwijs (wereldverkenning);

Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende perioden van groei, zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, onderzoeken, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen bij ons evenwaardige leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, zal ons kenmerken als echte Montessorischool. Hieraan besteden we dan ook voldoende aandacht door middel van 'buiten naar binnen en binnen naar buiten halen'.  

 

In de groep

We werken in de groepen met een 'lange werkles'. Met deze werkles hebben de kinderen de mogelijkheid in een diepe concentratie te komen. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/haar belevingswereld en niveau.

De leerkracht heeft een observerende rol in de groep. Op werkhoogte van de kinderen 'rolt' de leerkracht door de groep. Zij observeert in een grote ronde hoe de kinderen aan het werk gaan, welke stappen de kinderen zelf ondernemen. In de kleine ronde helpt ze kinderen die dit nodig hebben op weg. Daarna zoomt ze in op een enkele leerling of een klein groepje. Deze geeft ze een lesje en observeert het proces van het kind. De gegevens noteren we in ons leerlingvolgsysteem. De groepsleerkracht leert een kind door observatie en kindgesprekken goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. Via het portfolio wordt deze ontwikkeling voor de kinderen en ouders zichtbaar. 
De kinderen worden ook gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. De uitspraak "Help mij het zelf te doen" geeft precies de rol van een groepsleerkracht aan. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld.

Door het werken in heterogene groepen, schuift ieder kind op van 'geholpen worden' naar 'zelf kunnen' en 'anderen helpen'.

Lees meer over ons onderwijs