Praktische info

We maken op school gebruik van een continurooster met gelijke dagen model. Dit wil zeggen dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

Er is ook een mogelijkheid voor VSO (Voor Schoolse Opvang) en BSO (Buiten Schoolse Opvang), dit wordt georganiseerd door SKG. Aanmeldingen hiervan lopen via SKG. De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag in ons eigen gebouw en zal bij genoeg aanmeldingen ook op woensdag en vrijdag open gaan.

In de ochtend zorgen we voor een lange werkles, waardoor kinderen in een diepe concentratie kunnen komen. 

Tijdens deze werkles kiezen de kinderen zelf een moment uit om fruit te eten. Dit vindt plaats in kleine groepjes. Lunchen doen we met de hele klas tegelijk aan tafel.

Twee middagen in de week zijn we te vinden in het speellokaal van de Graaf Reinald. Beweging vinden wij erg belangrijk en het ontwikkelen van de grove motoriek kunnen we in het speellokaal goed stimuleren. De kinderen gymmen in zelf gekozen gymkleding en op gymschoenen met lichte zolen. Dit mag op school in een gymtas aan de kapstok blijven hangen.