Praktische info

We maken op school gebruik van een continurooster met gelijke dagen model. Dit wil zeggen dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

Er is ook een mogelijkheid voor VSO (Voor Schoolse Opvang) en BSO (Buiten Schoolse Opvang), dit wordt georganiseerd door SKG. Aanmeldingen hiervan lopen via SKG. De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag in ons eigen gebouw en op woensdag en vrijdag op IKC Merweplein.

In de ochtend zorgen we voor een lange werkles, waardoor kinderen in een diepe concentratie kunnen komen. 

We lopen in school op sloffen of binnenschoenen. In de onderbouw is in de laarzenkast plek voor een stel laarzen voor op ons kleuterplein. 

We zijn een gezonde en afvalvrije school. Dat wil zeggen dat we grote waarde hechten aan gezonde broodtrommels, zo min mogelijk afval produceren in de vorm van pakjes en bakjes en ons afval scheiden. 

Fruit eten en lunchen doen we in de onderbouwgroepen met de hele klas tegelijk aan tafel. In de middenbouw en de bovenbouw werken ze met flexibele eetmomenten. 

Voor onze gymlessen maken we gebruik van de gymzaal  aan het Dalemplein en de onderbouw gymt in het speellokaal van het Dalemplein.  De kinderen gymmen in zelf gekozen gymkleding en op gymschoenen met lichte zolen. Dit mag op school in een gymtas aan de kapstok blijven hangen.