Bovenbouw

Maria Montessori verdeelde de ontwikkeling van de groei naar volwassenheid in drie perioden van ieder zes jaar.

Als tweede volgt de periode van verkenning en wetenschap, van zes tot en met twaalf jaar.

Deze periode is onderverdeeld in twee fasen, die van de verkenner van zes tot negen jaar, en die van de wetenschapper, van negen tot en met twaalf jaar.

De wetenschapper

In de periode van negen tot twaalf jaar raakt het kind verder geïnteresseerd in het hoe en waarom. Het kind is nieuwsgierig, doet onderzoek en ontdekt wetmatigheden. Verbeeldingskracht wordt gebruikt om nieuwe variaties te bedenken.

In deze bouw staat de soepele overgang naar het middelbare onderwijs ook centraal. Binnen onze stichting OVO werken we nauw samen met het voorgezet onderwijs. Leerkrachten delen expertise en kinderen hebben meerdere mogelijkheden op verschillende scholen te kijken en sfeer proeven.