Oudervereniging (OV)

Oudervereniging Montessori Gorinchem

De oudervereniging van Montessori Gorinchem organiseert in overleg met de leerkrachten diverse extra activiteiten die de schooltijd van onze kinderen nóg leuker maakt! Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, kerstdiner, het paasontbijt, Koningsdag, schoolreisje of de zomerviering (afsluiting van het schooljaar). Hierdoor beleven de kinderen nog meer onvergetelijke momenten met elkaar. 

Hoe werkt de oudervereniging

De oudervereniging is een officiële vereniging en wordt bestuurd door een groep enthousiaste, betrokken ouders. Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging vanaf het moment dat je kind op school start. De bestuursleden van de vereniging vertegenwoordigen dan ook de ouders met een kind op Montessori Gorinchem. 

Het bestuur van de oudervereniging vergaderd een aantal keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en in de volgende vergadering wordt deze vastgesteld. De notulen van deze vergaderingen zijn via e-mail bij het bestuur op te vragen. Bijwonen van de vergadering is ook mogelijk: mail met OV.montessori@stichtingovo.nl voor data en tijden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten mogelijk te maken stelt de oudervereniging ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage vast. Hiervan worden bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes gekocht voor de kinderen, of inkopen voor het kerstdiner/paasontbijt gedaan. De begroting van de oudervereniging wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering door het bestuur gepresenteerd en verantwoord. Het betalen van een ouderbijdrage is niet verplicht, maar de mate van deelname bepaald wel de mogelijkheden om leuke extra activiteiten te organiseren.

Activiteiten en commissies 

Activiteiten voor dit schooljaar omvatten:

-       Sinterklaas 

-       Kerstdiner

-       Paasontbijt

-       Welkomweek/open dag

-       Koningsspelen  

-       Schoolreisje 

-       Verkeer  

-       Zomerviering/verjaardagen juffen

Voor iedere activiteit wordt aan het begin van het schooljaar een commissie samengesteld van ten minste één OV-lid en één leerkracht. Zij organiseren de activiteit samen, aangevuld met hulpouders. De commissie houdt de oudervereniging op de hoogte van de activiteit tijdens vergaderingen. Iedere activiteit wordt na afloop door de commissie geëvalueerd en hiervan wordt een verslag geschreven. Zo is er altijd ruimte voor verbeterpunten en wordt een startpunt gecreëerd voor de commissie van het volgende schooljaar. 

Aanmelden als hulpouder

De activiteiten worden georganiseerd met de hulp van betrokken ouders. Deze hulp kan bestaan uit hulp voorafgaand aan de activiteiten d.m.v. organisatie, sponsorwerving en inkopen doen, of hulp tijdens de activiteiten door het begeleiden van kinderen, met de auto wegbrengen/ophalen van kinderen of klaarzetten/opruimen van de activiteit. 

Wil je helpen? Superfijn, hulp is altijd welkom! Mail naar OV.montessori@stichtingovo.nl en vermeld eventueel je voorkeur voor welke activiteit of soort hulp dat je wilt bieden. 

Bestuur

De leden van de oudervereniging (als ouder ben je vanaf het moment dat je kind op school start, automatisch lid van de oudervereniging) kunnen zich ieder jaar verkiesbaar stellen om in het bestuur van de oudervereniging deel te nemen. Door middel van een stemming worden zij op de jaarvergadering benoemd.

Het huidige bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Nicole van Zoelen (moeder van Lucas) – Voorzitter 

Willie Verschoor (moeder van Vince) – Penningmeester 

Marion Noordzij (moeder van Jackie) – Secretaris 

 

Vragen en contact

Heb je vragen over deze informatie? Heb je ideeën of wil je meer betrokken zijn bij de oudervereniging? Neem dan contact op met het bestuur door te mailen naar: OV.montessori@stichtingovo.nl. Ook kun je altijd één van de ov-leden aanspreken op het schoolplein.