Oudervereniging (OV)

 

Oudervereniging (OV)

Oudervereniging Montessori Gorinchem

De oudervereniging van Montessori Gorinchem organiseert in overleg met de leerkrachten diverse extra activiteiten die de schooltijd van onze kinderen nóg leuker maakt! Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, kerstdiner, het paasontbijt, Koningsdag, schoolreisje of de zomerviering.

Hoe werkt de oudervereniging

De oudervereniging is een officiële vereniging en wordt bestuurd door een groep enthousiaste, betrokken ouders. Als ouder ben je automatisch lid vanaf het moment dat je kind op school start. De bestuursleden van de vereniging vertegenwoordigen dan ook de ouders met een kind op Montessori Gorinchem. Het bestuur van de oudervereniging vergaderd een aantal keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Notulen hiervan zijn via e-mail bij het bestuur op te vragen. Bijwonen van de vergadering is ook mogelijk: mail met ov.montessori@stichtingovo.nl voor data en tijden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten mogelijk te maken stelt de oudervereniging ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage vast. Hiervan worden bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes gekocht voor de kinderen, of inkopen voor het kerstdiner/paasontbijt gedaan. De begroting van de oudervereniging wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering door het bestuur gepresenteerd en verantwoord. Het betalen van de ouderbijdrage is niet verplicht, maar de mate van deelname bepaald wel de mogelijkheden om leuke extra activiteiten te organiseren. Een betaalverzoek wordt een aantal keer per schooljaar gedeeld via Parro en éénmalig in de startbrief voor nieuwe ouders.

Sponsormogelijkheden

 Om de activiteiten mogelijk te maken stelt de oudervereniging ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage vast. Echter, deze bijdrage is nadrukkelijk vrijwillig en kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. Extra financiering in de vorm van sponsoring is daardoor zeer welkom om alle activiteiten mogelijk te blijven maken en soms ook wat extra´s te kunnen doen voor de kinderen. Mail met ov.montessori@stichtingovo.nl voor meer informatie en mogelijkheden.

Activiteiten en hulpouders

Voor iedere activiteit wordt aan het begin van het schooljaar een commissie samengesteld van ten minste één OV-lid en één leerkracht. Zij organiseren de activiteit samen, aangevuld met hulpouders. Deze hulp kan bestaan uit hulp voorafgaand aan de activiteiten d.m.v. organisatie, sponsorwerving, inkopen doen, of hulp tijdens de activiteiten door het begeleiden van kinderen, met de auto wegbrengen/ophalen van kinderen of het klaarzetten/opruimen van de activiteit. Concrete hulpvragen per evenement worden gedeeld via Parro in de agendafunctie. Houd Parro hiervoor dus in de gaten!

Bestuur

De leden van de oudervereniging (als ouder ben je vanaf het moment dat je kind op school start, automatisch lid van de oudervereniging) kunnen zich ieder jaar verkiesbaar stellen om in het bestuur van de oudervereniging deel te nemen. Door middel van een stemming worden zij op de jaarvergadering benoemd. Het huidige bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

 

Nicole van Zoelen (moeder van Lucas en Jalou) – Voorzitter

Willie Verschoor (moeder van Vince) – Penningmeester

Marion Noordzij (moeder van Jackie) – Secretaris

Milou Volgers-Valkenburg ( moeder van Cas)- Algemeen lid

 

Vacature secretaris

Secretaris gezocht: we zoeken iemand die vanaf schooljaar 2024-2025. Wat houdt dit precies in? Als bestuurslid van de OV organiseer je gezamenlijk met de leerkrachten ca. 2 á 3 activiteiten per jaar, samen met hulpouders. De activiteiten (commissies) worden onder het bestuur verdeeld aan het begin van het schooljaar. Daarnaast woon je de vergaderingen bij (ca. 4 per jaar) waarin plannen, commissies en financiën worden besproken en geëvalueerd. Je notuleert de vergadering en draagt zorg voor een aantal communicatie uitingen. Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail gerust naar: OV.montessori@stichtingovo.nl

 

Whatsappgroep voor ouders 

Er zijn whatsappgroepen waarin ouders onderling gemakkelijk contact met elkaar kunnen zoeken, bijvoorbeeld over gevonden voorwerpen, maar ook over evenementen die door ouders zelf worden georganiseerd, zoals de avond4daagse. Deze groepen zijn ontstaan op initiatief van ouders en zijn/worden dus niet vanuit school geïnitieerd of beheerd. Deelname aan de whatsappgroep is geheel vrijblijvend, je kunt zelf beslissen of je hier wel of niet aan deelneemt. Voor deelname: scan de QR code in de welkomstbrief of mail naar OV.montessori@stichtingovo.nl.

Vragen en contact

Heb je vragen over deze informatie? Heb je ideeën of wil je meer betrokken zijn bij de oudervereniging? Neem dan contact op met het bestuur door te mailen naar: ov.montessori@stichtingovo.nl Ook kun je altijd één van de ov-leden aanspreken op het schoolplein.